Tarihçe

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜK'ün girişimleriyle Yüksek Öğretim Kurumu'nun 17.02.1998 tarihli kararıyla kurulmuştur. Bölüm 2003-2004 akademik yılında ilk öğrencilerini almış ve 29 lisans öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2006-2007 Akademik Yılında Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 2019 yılı itibarı ile toplam 22 Yüksek Lisans Tezi yaptırılmıştır. 2014 Yılı Ağustos Ayı itibariyle Doktora Programı açılmış olup 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibarı ile eğitim-öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde 2019 yılı itibarı ile 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve UZAYBİMER'de görevli 1 Öğr. Görevlisi ile doktoralı 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.