Öğrenci ve Mezun Anketleri

Bölüm Akreditasyon çalışmaları kapsamında;

Mezun öğrencilerimizden aşağıdaki anketeri doldurmalarınız rica ediyoruz: 

MEZUN ÖĞRENCİ ANKETİ 

MEZUN PROGRAM ÇIKTILARI ANKETİ


Halen bölümümüzde kayıtlı olan öğrencilerimizden ise aşağıdaki anketleri doldurmalarını rica ediyoruz:


ÖĞRENCİ ANKETİ 

ÖĞRENCİ VE MEZUN PROGRAM ÇIKTILARI ANKETİAşağıda Tüm dersler için hazırlanmış anket dosyaları bulunmaktadır. Lütfen son iki akademik yıl içerisinde aldığınız dersler için anketimize katılım gösteriniz.


1. Sınıf 2. Sınıf
Güz Dönemi Dersleri Bahar Dönemi Dersleri Güz Dönemi Dersleri Bahar Dönemi Dersleri
AST 101 Astronomiye Giriş I AST 102 Astronomiye Giriş II AST 201 Küresel Astronomi AST 202 Gök Mekaniği
AST 103 Bilgisayar I AST 104 Bilgisayar II AST 203 Temel İstatistik AST 204 Astrofiziğe Giriş
ASTFİZ 101 Fizik I (Mekanik) ASTFİZ 102 Fizik II (Elek. ve Mag.) ASTFİZ 201 Fizik III (Modern Fizik) AST 206 Termodinamik
ASTMAT 101 Genel Matematik I ASTFİZ 114 Fizik I (Mekanik) Lab ASTFİZ 211 FİZİK II (Elek. Mag.) Lab. ASTFİZ 212 Optik Lab.
ASTMAT 105 Lineer Cebir ASTMAT 102 Genel Matematik II ASTMAT 203 Analitik Geometri I ASTMAT 204 Analitik Geometri II
ASTKP 102 Kariyer Planlama ASTMAT 205 Diferansiyel Denklemler I ASTMAT 208 Kısmi Türevli Denklemler
AST 411 (S) Gözlemsel Astronomi AST 420 (S) Güneş Sistemi
ASTKİM (S) 459 Genel Kimya I AST 423(S) Astronomi Tarihi
3. Sınıf 4. Sınıf
Güz Dönemi Dersleri Bahar Dönemi Dersleri Güz Dönemi Dersleri Bahar Dönemi Dersleri
AST 303 Yıldız Atmosferleri AST 304 Yıldız İç Yapısı ve Evrimi AST 403 Galaksiler ve Kozmoloji AST 404 Görsel Bölge Dışı Astronomi
AST 305 Işık Ölçüme Giriş AST 306 Tayf Bilime Giriş ASTFİZ 401 Elektromagnetik Teori I AST 406 Değişen Yıldızlar
ASTFİZ 301 Kuantum Fiziği I AST 330 Astronomide Sayısal Çözümleme I AST 425 (S) Ast. Veri Analizi I AST 424 (S) Yıldızlararası Madde
ASTMAT 309 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi ASTFİZ 302 Kuantum Fiziği II AST 441 (S) Yıldız Evrim Modelleri AST 438 (S) Pratik Astronomi
AST 427 (S) Güneş Fiziği AST 422 (S) Astronomide Gö. Ar. ve Yön. AST 453 (S) Coğrafi Bilgi Sistemleri AST 458 (S) Kümeler ve Oymaklar
AST 435 (S) İleri Programlama I AST 428 (S) Çift Yıldızlar AST 431 Ast. Sayısal Çözümleme II AST 426 (S) Ast. Veri Analizi II
AST 445 (S) Kuramsal Radyo Astronomi AST 432 (S) İleri Programlama II AST 151Popüler Astronomi AST 440 Uzaktan Algılama
Ast 451 (S) Uzay Ortamı AST 446 (S) Gözlemsel Radyo Astronomi
ASTFİZ 205 (S) Fizikte Matematik Metodlar I