Tarihçe

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜK'ün girişimleriyle Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) 17.02.1998 tarihli kararıyla kurulmuştur. Bölüm 2003-2004 akademik yılında ilk öğrencilerini almış ve 29 lisans öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2006-2007 Akademik Yılında Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 2022 yılı itibarı ile toplam 22 Yüksek Lisans Tezi yaptırılmıştır. 2014 Yılı Ağustos Ayı itibariyle Doktora Programı açılmış olup 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibarı ile eğitim-öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde 2023 yılı itibarı ile 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ile UZAYBİMER'de görevli 1 Öğr. Görevlisi ve doktoralı 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Halen bir öğretim üyemiz Asia Pacific Space Cooperation Organisation (APSCO)-Çin'de Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.