Öğretim Amaçları

2020-2021 akademik yılında bölümümüz FEDEK akreditasyon çalışmaları kapsamında "Öğretim Amaçları" ve "Bölüm Program Çıktılarını" güncellemiştir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Program Öğretim Amaçları (ÖA):

ÖA1. Temel astronomi kavramlarını algılayabilen; çok boyutlu düşünebilme yeteneğine sahip, astronomide uzaklık kavramını algılayabilen, uzayda bulunan gök cisimlerin farklılığı ve çeşitliliği bilgisine hâkim;

ÖA2. Evrendeki her gökcisminin ortak özellikleri hakkında gerekli bilgiye sahip, gök cisimlerini gözleyeceği araç ve gereçler hakkında bilgi ve kullanabilme becerisi ile gök cisimlerinden elde edeceği verileri işlemek amacıyla bilgisayar programları yapabilme ve hazır programları kullanabilme yeteneği ve becerisine sahip;

ÖA3. Üniversite ve üniversite dışındaki değişik kariyerlerde/mesleklerde gerekli olan özgür düşünme becerisine sahip, yaratıcı fikirler üreten ve yeni fikirlere açık, araştırma yeteneğini kazanmış; 

ÖA4. Astronomi alanı dışındaki mesleklerde de bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan ve karşılaştığı problemleri analitik olarak analiz edip algoritmik bir şekilde ve güncel teknolojik gelişmeleri kullanarak çözen bireyler yetiştirmek.