TANITIM

 

---> BÖLÜMÜMÜZ FEDEK AKREDİTASYONU İÇİN HAZIRLANIYOR!.. <---

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARIMIZ

• Temel astronomi kavramlarını algılayabilen; çok boyutlu düşünebilme yeteneğine sahip, astronomide uzaklık kavramını algılayabilen, uzayda bulunan gök cisimlerin farklılığı ve çeşitliliği bilgisi ile bunların ortak özellikleri hakkında gerekli bilgiye sahip, gök cisimlerini gözleyeceği araç ve gereçler hakkında bilgi ve kullanabilme becerisi ile gök cisimlerinden elde edeceği verileri işlemek amacıyla bilgisayar programları yapabilme ve hazır programları kullanabilme yeteneği ve becerisine sahip,
• Üniversite veya üniversite dışındaki değişik kariyerlerde/mesleklerde gerekli olan özgür düşünme becerisine sahip, yaratıcı fikirler üreten ve yeni fikirlere açık, araştırma yeteneğini kazanmış,
• Özellikle astronomi alanı dışındaki mesleklerde de bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan ve karşılaştığı problemleri analitik olarak analiz edip algoritmik bir şekilde ve güncel teknolojik gelişmeleri kullanarak çözen bireyler yetiştirmektir.

Astronomi, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen en eski doğa bilimlerinden biridir. Evrendeki gökcisimlerinin oluşumu ve evrimlerini açıklamak için matematik, fizik ve kimyayı kullanır. Çalışılan nesneler gezegenler, uydular, yıldızlar, bulutsular, galaksiler ve kometler'dir. İlgili olaylar arasında süpernova patlamaları, gama ışını patlamaları, kuasarlar, blazarlar, pulsarlar ve kozmik mikrodalga ardalan ışıması bulunur. Daha genel olarak, astronomi Dünya atmosferi dışında ortaya çıkan her şeyi inceler. Kozmoloji astronominin bir dalıdır. Evreni bir bütün olarak inceler.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Fen Fakültesi bünyesinde 2003 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümde Genel Astronomi, Astrofizik, Uydu ve Uzay Bilimleri alanlarında eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli birimlerinde açılan seçmeli dersleri alabilme olanağı vardır. Bu sayede alan bilgisi yanında genel kültürlerini geliştirme olanağına da sahiptirler. Ayrıca başarılı öğrencilerin çift anadal ve yandal yapabilme olanakları da vardır.

Bölümümüzde halen 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Dr. Öğretim Görevlisi, doktoralı 2 Araştırma Görevlisi ile 1 Öğretim Görevlisi çalışmaktadır. Ayrıca DOktora Sonrası Araştırma Projesi (DOSAP) kapsamında 1 Doktoralı eleman araştırmacı olarak bulunmaktadır. Bu program çalışma alanının her türlü pratik ve teorik yönlerini kapsamayı ve öğrencileri düşünme, sorgulama ve sentez yapma becerileri ile donatmak için öğrencilerin, uzay bilimlerinin güçlü sezgi ve yaratıcılık ile uygulama alanı olduğu anlamalarına olanak sağlamayı amaçlar.

Bölümümüzün Lisans eğitimi 8 yarıyıl (4 yıl) olup SAY puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir. Bu programdaki öğrencilerin mezun olabilmeleri için 190'ı zorunlu, 50'si seçmeli olamak üzere toplam 240 kredilik dersleri geçmeleri gerekmektedir. Eğitim-öğretim Planı için tıklayınız. Bu süreci tamamlayan öğrenciler lisans derecesi alırlar. Lisans programımıza ek olarak öğrencilerimizin Fizik ve Matematik bölümlerinde yandal yapma olanakları vardır. Bir yandal programına kayıt için öğrencilerin genel akademik not ortalaması en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Bölümümüzün ayrıntılı görünümü YÖK PROGRAM ATLASI sayfasından incelenebilir.

Yüksek lisans eğitimi ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere 2 Yıl (4 Yarıyıl). Doktora ise ders ve tez dönemleri dahil 4 yıl (8 yarıyıl)'dır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitim programına, Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmelik kriterlerine uygun öğrenciler arasında mülakat sonucu başarılı olan öğrenciler alınmaktadır. Lisansüstü Eğitim-Öğretim müfredatı ve ders içeriklerine

https://dbp.erciyes.edu.tr/YuksekLisans

https://dbp.erciyes.edu.tr/Doktora             adreslerinden erişilebilir.

VİZYON

Farklı disiplinlerle işbirliği içerisinde Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri özellikle Radyo Astronomi alanında önderlik yapan, bölgedeki ve Türkiye'deki en iyi bölüm olmaktır.

MİSYON

Uzay Bilimleri alanında eğitim, araştırma alanında öncü konumumuzu koruyarak hizmet veren, bu amaca ulaşabilmek için; öğrencilere temel gök bilim ve radyo astronomi alanında eğiten, uygulamalı gök bilim veya bilimsel araştırmalar yapabilecek başarılı bireyler yetiştiren bir bölümdür.

 

Ana Bilim Dalları

Bölümümüzde 3 Ana Bilim Dalı altında çalışmalar yapılmaktadır.

Astrofizik Anabilim Dalı

5 Öğretim Elemanı

Genel Astronomi Anabilim Dalı

3 Öğretim Elemanı

Uydu ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

3 Öğretim Elemanı

Kadromuz

Bölümümüzde 2020 yılı itibarı ile 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Dr. Araştırma Görevlisi ve UZAYBİMER'de görevli 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca DOktora Sonrası Araştırma Projesi (DOSAP) kapsamında 1 Doktoralı eleman araştırmacı olarak çalışmaktadır.

1

Bölümümüzde bulunan Profesör sayımız.

4

Bölümümüzde bulunan Doçent sayımız.

3

Bölümümüzde bulunan Dr. Öğretim Üyesi sayımız.

1

Bölümümüzde bulunan Öğretim Görevlisi sayımız.

2

Bölümümüzde bulunan Dr. Araştırma Görevlisi sayımız.

Fiziki Olanaklar

Bölüm A Blok 1. ve 2. katlardadır.
Bölüm bünyesinde 3 lisans dersliği, 1 lisansüstü dersliği ile 1 lisansüstü çalışma salonu, 11 öğretim elemanı odası, bir bölüm başkanlığı odası, bir toplantı salonu ve bir konferans salonu bulunmaktadır.

ETKİNLİKLERİMİZ

Bölümümüzde düzenli olarak her akademik dönem içerisinde, her hafta öğretim elemanlarımız ve yüksek lisans öğrencilerimiz tarafından seminerler verilmektedir. Ayrıca dönem içinde farklı üniversitelerden ve iletişim halinde olduğumuz kurumlardan davetli öğretim üyeleri gelerek, bölümümüzde konferans vermektedir.

Ayrıca Kayseri ve çevre illere yönelik ziyaret programları çerçevesinde ilköğretim ve liselere yönelik uygulamalarımız devam etmektedir. Bölümümüzü ziyaret etmek isteyen veya öğretim üyelerimizi davet etmek isteyen okullar web sayfamızdaki formları doldurarak iletişime geçebilirler.

BÖLÜM TANIŞMA PARTİLERİ

Her akademik dönem başında bölüm öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın kaynaşmasını sağlayan bölüm tanışma partileri düzenlenmektedir.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞABİLECEĞİ KURUMLAR

2019 yılı itibarı ile 13 dönem mezun veren bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, akademik alanda kariyer yapmak istediklerinde üniversitelerde (Erciyes Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi başta olmak üzere) akademik hayata başlayabilmektedirler. Bunların dışında mezun öğrencilerimiz, özellikle sayıları hızla artmakta olan Bilim Merkezleri’nde aranan elemanlardır. Özellikle Kayseri Bilim Merkezi ile Konya Bilim Merkezi planetaryumlarında mezunlarımız çalışmaktadır. Bunların yanı sıra yeni kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) (kadro ilanı), MGM, TUİK, EGM, TRT ve bankalar gibi kurumlarda ve özel okullarda çalışabilmektedirler. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), TRT, TÜRKSAT ve TÜBİTAK UZAY kurumlarında da görev alan mezunlarımız da bulunmaktadır.