Projeler

Sıcak Bileşenli Etkileşen Çift Yıldız Sistemlerinde Yıldız Rüzgarlarının Terminal Hız Değişiminin Araştırılması

Proje No: 120F073
Proje Türü: TÜBİTAK 1001
Süresi: 36 ay
Başlama Tarihi: 15.07.2020
Onaylanan Bütçesi: 408730 TL
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Mehmet TANRIVER
Araştırmacı(lar): Doç.Dr. Hicran BAKIŞ (Akdeniz Üniv.)

PostAGB Evresindeki RV Tauri Türü Yıldızlarının Kepler ve TESS Temelli Zonklama Özelliklerinin Tespiti ve Doğası

Proje No: MAP-2020-9749
Proje Türü: DOSAP
Süresi: 36 ay
Başlama Tarihi: 15.01.2020
Onaylanan Bütçesi: 346971,56 TL
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Ahmet DERVİŞOĞLU
Araştırmacı(lar): Dr. Cenk KAYHAN

TÜBİTAK 4005 "BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI"

Proje No: 117B284
Başlangıç: Mayıs 2017
Bitiş: Mayıs 2018
"Bilim ve Sanat Merkezleri Fizik Öğretmenleri Astronomi Eğitimi ve Uygulamaları"

Proje Ekibi:
Öğretmen Mehmet YÜKSEKSÖYLEMEZ, Proje Yürütücüsü, Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi-Kayseri
Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜK, Uzman, ERÜ
Doç. Dr. Hasan AK, Uzman, ERÜ
Dr. Öğr. Üyesi İnci AKKAYA ORALHAN, Uzman, ERÜ
Dr. Öğr. Üyesi Nurten FİLİZ AK
Araş. Gör. Dr. Mustafa Kürşad Yıldız, Uzman, ERÜ

TÜBİTAK 3501 "ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI"

Proje No: 115F037
Başlangıç: Ocak 2016
Kuazar Rüzgarlarının Dinamiği: Geniş Soğurma Çizgilerinin Değişiminin İncelenmesi

Proje Ekibi:
Dr. Öğr. Üyesi Nurten FİLİZ AK, Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. William Nielsen Brandt, Yurtdışı Araştırmacı
Araştırma Grubu: MFAG