Tarihçe

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Yüksek Öğretim Kurumu’nun 17.02.1998 tarihli kararıyla kurulmuştur.
Bölüm 2003–2004 akademik yılında ilk öğrencilerini almış ve 29 lisans öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
2006-2007 Akademik Yılında Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Toplam 18 Yüksek Lisans Tezi yaptırılmıştır.
2014 Yılı Ağustos Ayı itibariyle Doktora Programı açılmış olup 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibarı ile eğitim-öğretime başlanmıştır.

Bölümümüzde 2016 yılı itibarı ile 1 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent ve UZAYBİMER’de görevli 1 Uzman ile 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.