Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Yüksek Öğretim Kurumu’nun 17.02.1998 tarihli kararıyla kurulmuştur. Bölüm 2003–2004 akademik yılında ilk öğrencilerini almış ve 29 lisans öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2006-2007 Akademik Yılında Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Toplam 18 Yüksek Lisans Tezi yaptırılmıştır. 2014 Yılı Ağustos Ayı itibariyle Doktora Programı açılmış olup 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibarı ile eğitim-öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde 2019 yılı itibarı ile 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Dr.Öğretim Üyesi ve UZAYBİMER’de görevli 1 Öğr. Görevlisi ile 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.