Tanıtım

TANITIM SUNUSU İÇİN tıklayınız…

Bölümümüzün Lisans eğitimi 8 yarıyıl (4 yıl)’dır. Bu programdaki öğrencilerin mezun olabilmeleri için 190’ı zorunlu 50’si seçmeli olmak üzere toplam 240 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreci tamamlayan öğrenciler lisans derecesi alırlar. Lisans programımıza ek olarak öğrencilerimizin Fizik ve Matematik bölümlerinde yandal yapabilme olanakları vardır. Bir yandal programına kayıt için öğrencilerin genel akademik not ortalaması en az 2.50 / 4.00 olması gerekmektedir.

Yüksek lisans eğitimi ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere 2 yıl (4 yarıyıl), Doktora eğitimi ise ders ve tez dönemleri dahil 4 yıl (8 yarıyıl)’dır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitim programına, Fen Bilimleri Enstitüsü kriterlerine uygun öğrenciler arasından mülakat sonucu başarılı olan öğrenciler alınmaktadır. 

Vizyonumuz

Farklı disiplinlerle işbirliği içerisinde Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri, özellikle Radyo Astronomi

alanında önderlik yapan, bölgedeki ve Türkiye’deki en iyi bölüm olmaktır.

Misyonumuz

Uzay Bilimleri alanında eğitim, araştırma alanlarında öncü konumumuzu koruyarak hizmet vermektir.

Bu amaca ulaşabilmek için; Öğrencileri temel gök bilim ve özellikle radyo astronomi alanında eğitmek,

Uygulamalı gök bilim veya bilimsel araştırmalar yapabilecek başarılı bireyler yetiştirmek

hedeflenmektedir.

Bölüm elemanlarımız zaman zaman popüler ve güncel konularda toplumu gök bilim konularında

bilinçlendirmek amacıyla Üniversite Kampüs TV ve yerel TV’lerde astronomi konulu programlar

yapmakta, söyleşilere katılmaktadır.

Ana Bilim Dalları

Bölümümüzde 3 Ana Bilim Dalı altında çalışmalar yapılmaktadır.

  • Genel Astronomi Ana Bilim Dalı
  • Astrofizik Ana Bilim Dalı
  • Uydu ve Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalı

Kadromuz

Bölümümüzde 2017 yılı itibarı ile 1 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent ve UZAYBİMER’de görevli

1 Uzman ile  2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Fiziki Olanaklar

Bölüm bünyesinde 3 derslik, 8 öğretim elemanı odası, bir bölüm başkanlığı odası ve

bir konferans salonu bulunmaktadır.

Etkinliklerimiz

Bölümümüzde düzenli olarak her akademik dönem içerisinde, her hafta öğretim üyelerimiz ve

yüksek lisans öğrencilerimiz tarafından seminerler verilmektedir. Ayrıca dönem içinde farklı

üniversitelerden ve iletişim halinde olduğumuz kurumlardan davetli öğretim üyeleri gelerek,

bölümümüzde konferans vermektedirler.

Ayrıca Kayseri ve çevre illere yönelik ziyaret programları çerçevesinde İlköğretim ve Liselere yönelik

uygulamalarımız devam etmektedir. Bölümümüzü ziyaret etmek isteyen veya öğretim üyelerimizi davet

etmek isteyen okullar bölüm web sayfamızdaki formları doldurarak iletişime geçebilirler.

Bölüm Tanışma Partileri

Her akademik dönem başında bölüm öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın kaynaşmasını

sağlayan bölüm tanışma partileri düzenlenmektedir.

Mezunlarımızın Çalışabileceği Kurumlar

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, üniversitelerde (Erciyes Üniversitesi, Ankara Üniversitesi,

Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi) akademik alanda çalışabilmektedirler.

Bunların dışında mezun öğrencilerimiz, Bankalar, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü

(HUTGM), DMİGM, TUİK, EGM, TRT gibi kurumlarda ve dershanelerde çalışmaktadırlar.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), TRT ve TÜRKSAT kurumlarında da görev alan mezunlarımız

bulunmaktadır.